Allmänna villkor

BOLAGSINFORMATION
www.ultrasonic.se drivs av Lindh Bros AB, organisationsnummer 559253-0165, momsregistreringsnummer SE559253016501.

TILLÄMPLIGHET
På den här sidan (och i de dokument som vi hänvisar till) informeras du om de allmänna villkor (”villkor”/”avtal”) under vilka Lindh Bros AB tillhandahåller produkter på webbplatsen www.ultrasonic.se. Läs noga igenom villkoren innan du beställer produkter från webbplatsen. Genom att beställa accepterar du villkoren. Skriv ut en kopia av villkoren som du kan använda som framtida referensmaterial. Om du inte accepterar villkoren kan du inte beställa produkter från webbplatsen.

BESTÄLLNING
Du kan beställa på det sätt som beskrivs på webbplatsen. När du gjort en beställning får du en bekräftelse skickad som orderbekräftelse via e-post. Avtalet upprättas samtidigt som vi bekräftar din beställning.

FRAKT OCH LEVERANSTID
Ultrasonic.se skickar varor med DHL. Till företag finns även möjlighet att få leverans till företagsadressen.
Leveranstiden är normalt mellan 2-7 arbetsdagar efter att vi skickat beställningen. Vi reserverar oss för längre leveranstider till avlägsna orter, förseningar orsakade av aktuella högtider eller liknande omständigheter samt fördröjningar hos speditören som vi inte råder över.

RISK OCH ÄGANDE
Du står för risken för produkterna från tidpunkten för leveransen. Äganderätten till produkterna övergår först då vi erhållit full betalning.

PRIS
Priset för alla produkter är det som anges på vår webbplats vid den aktuella tidpunkten, med reservation för felskrivning. Frakt tillkommer där så är angivet.

BETALNING

Betalningen tillhandahålls via SVEA Ekonomi. I SVEA Checkout finns följande betalmöjligheter:

– Faktura 14 dagar (30 dagar företag)
– Delbetalning
– Kortbetalning
– Direktbetalning via bank (Trustly)
– Betalning via SVEA-konto

Köpvillkor för Svea Checkout hittar du HÄR.

GARANTI OCH REKLAMATION
Garanti lämnas när så finns angivet i produktspecifikationerna för respektive produkt, och gäller inte om produkten utsatts för vanvård eller annan onormal användning. Har du inte följt manualer och/eller skötselanvisningar på rätt sätt gäller inte heller garantin. Kvitto, retursedel eller annat giltigt köpebevis ska uppvisas/medfölja vid garantianspråk.

Vid reklamation, vänligen kontakta oss.

FELLEVERANS OCH TRANSPORTSKADOR
Vid felleverans eller felaktigt antal produkter ska köparen kontakta oss så snart som möjligt för åtgärd.
Vid transportskada skall köparen anmäla detta till oss så snart som möjligt. Ta aldrig emot paket som är skadat.
Upptäcks skada efter öppnande av paketet skall detta anmälas till oss snarast möjligt.

RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSVILLKOR
Produkterna måste skickas med förbetald frakt. Leveranser som behöver lösas ut accepteras inte och produkterna kommer då att skickas tillbaka till avsändaren.
När du returnerar en produkt till oss kontrollerar vi den returnerade produkten och meddelar dig via e-post.
Om du får en felaktig eller felexpedierad produkt kommer vi vid retur att stå för transportkostnaderna.

ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor på www.ultrasonic.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vid ångrat köp får produkten inte vara använd och skall returneras till oss enligt villkoren ovan (retur- och återbetalningsvillkor)

TJÄNSTERS ÅTKOMLIGHET
Webbplatsen är endast avsedd för fysiska och juridiska personer i Sverige. Vi tar inte emot beställningar utanför Sverige. Leverans sker endast inom Sverige. Vi ingår inte avtal med personer under 18 år utan målsmans skriftliga tillstånd.

ANSVAR
Föreligger dröjsmål som vi ansvarar för, kommer vi att fullgöra den avtalade leveransen. Om vi inte fullgör leveransen inom 30 dagar från mottagande av din beställning så har du rätt att avbeställa ditt köp utan kostnad. Föreligger fel som vi ansvarar för, kommer vi att på egen bekostnad företa omleverans eller återbetala köpeskillingen.
Ultrasonic.se ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna villkor. Ultrasonic.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, dödsfall, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KRIS
Under kris skjuts våra förpliktelser upp. Om den period då kris råder är längre än 2 månader äger såväl du som vi rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.
Med kris avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos oss eller hos våra leverantörer.

VILLKORSÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor och all annan information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Ändring påverkar inte beställningar som gjorts för vilka vi redan skickat en orderbekräftelse.

TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist skall handläggas av svensk domstol.

Sekretessvillkor och integritetspolicy
ALLMÄNA REGLER
När du använder vår webbplats, www.ultrasonic.se, accepterar du automatiskt de regler som finns i vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy. Ändringar påverkar inte den grundläggande regeln: Vi kommer inte sälja eller dela med oss av personlig kund/användarinformation till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Lindh Bros AB. I sådana fall skapas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Lindh Bros AB bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.

PERSONUPPGIFTER OCH FÖRVERKLIGANDE AV BESTÄLLNING

Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR.
För att fullfölja och genomföra en beställning krävs namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Vid betalning mot faktura krävs, utöver föregående nämnda uppgifter, även person- eller organisationsnummer för att genomföra eventuell kreditupplsyning. Kundens personliga information, som krävs vid beställning, används endast för köpeavtalets utförande, för att bekräfta beställningen samt informera kunden om status på beställningen. Brist på data gör det omöjligt att genomföra den servicen som krävs vid beställning. Av säkerhetsskäl lagras, efter slutförd beställning, även den IP-adress varifrån beställning genomförts, vars främsta syfte är att förhindra falska beställningar. Användning av kunduppgifter för reklam, marknadsföring kräver överenskommelse med kunden som i sådana fall aktivt beviljar det innan beställning. Sådana tillstånd ges frivilligt och det är också möjligt att, när som helst, frångå ett medgivande.
Uppgifterna sparas i vårt system i 10 år.
Du kan när som helst kontakta oss på info@ultrasonic.se för att begära registerutdrag av den information vi registrerat hos oss om dig som kund, samt rättning av informationen eller radering av informationen.
Om du kontaktar oss via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du oss via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.
Väljer du att bevaka en produkt lagrar vi din e-postadress för att fullfölja bevakningen åt dig samt meddela dig när produkten åter finns att beställa. Efter notifiering om positivt lagersaldo raderas din e-postadress från vårt system.

NYHETSBREV
Användare som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev, ombeds att ange sin e-postadress på korrekt angiven plats. E-postadresser till användare som aktivt väljer att mottaga vårt nyhetsbrev läggs till i vår sändlista. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst sluta ta emot nyheter om våra nya produkter. Vänligen meddela oss per e-post.

COOKIES
Ultrasonic.se webbplats använder cookies som hjälper oss att analysera data om webbsidans trafik samt förbättra och optimera vår webbplats för att anpassa den till kundernas behov.

GOOGLE ANALYTICS
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna sida och dess information uppdaterades den 22 december 2022.